Medzinárodné evanjelické mládežnícke centrum (MEMC) Ichthys

Medzinárodné evanjelické mládežnícke centrum (MEMC) Ichthys

Medzinárodné evanjelické mládežnícke centrum (MEMC) Ichthys funguje od roku 2004. Ponúka ideálny priestor pre organizovanie táborov, víkendoviek, konferencií, seminárov, školení, športových a iných podujatí nielen pre mladých, ale aj deti, rodiny, školy, záujmové združenia a podobne.

Zároveň svojou činnosťou zastrešujeme aj mládežnícke aktivity v podtatranskom regióne (projekt STO+). Na celoslovenskej úrovni aktívne spolupracujeme s naším dlhoročným partnerom – Spoločenstvom evanjelickej mládeže (SEM) pri organizovaní rôznych podujatí a aktivít. Podporujeme i komunitnú prácu v Ázii a Afrike, kde pôsobia naši niekdajší dobrovoľníci so svojimi rodinami.

Centrum je situované v príjemnom prostredí v dedine Veľký Slavkov neďaleko Popradu. Vďaka svojej polohe v blízkosti Vysokých Tatier a pestrým možnostiam okolia ponúka ideálne miesto pre každého, kto si chce oddýchnuť, načerpať, ale aj rozvíjať sa.

Viac informácií o možnostiach podporiť MEMC nájdeš na ich webovej stránke: https://memc.sk/index.php/podpora


Podpora pre MEMC:

IBAN: SK06 0200 0000 0025 5192 3951
VS: 1111Podpora pre zahraničné projekty MEMC v Ázii a Afrike:

IBAN: SK06 0200 0000 0025 5192 3951
VS: 5555