Západný dištrikt

2% pre EZŠ v Bratislave

2% pre EZŠ v Bratislave

OZ Betlehem Svätý Jur

OZ Betlehem Svätý Jur

Organ vo Vaľkovni

Organ vo Vaľkovni

Zbierka na kostol v obci Selce

Zbierka na kostol v obci Selce

Finančná zbierka na rekonštrukciu evanjelickej fary v Myjave

Finančná zbierka na rekonštrukciu evanjelickej fary v Myjave

Cirkevný zbor ECAV na Slovensku so sídlom v Myjave prosí o finančnú pomoc na rekonštrukciu evanjelickej fary v Myjave.

Zbierka na opravu zvonov v Modre

Zbierka na opravu zvonov v Modre

Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Modra vyhlasuje zbierku na opravu zvonov a vežových hodín na slovenskom evanjelickom kostole ap. Petra a Pavla v Modre. Napriek snahe o ich prevádzku a údržbu je potrebná komplexná oprava. Preto sa na Vás obraciame s prosbou o finančnú podporu na ich opravu.

Pomoc s rekonštrukciou farského bytu CZ ECAV Myjava

Pomoc s rekonštrukciou farského bytu CZ ECAV Myjava

Bratia a sestry, obraciame sa na Vás s nasledujúcou prosbou: náš Cirkevný zbor ECAV so sídlom v Myjave potrebuje vytvoriť finančné zdroje na rekonštrukciu vnútorného farského bytu vo farskej budove v Myjave, Nám. M. R. Štefánika 515/33, 907 01 MYJAVA.

Oprava strechy kostola v Horných Rykynčiciach a Medovarciach

Oprava strechy kostola v Horných Rykynčiciach a Medovarciach

Náš cirkevný zbor evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Horné Rykynčice s dcérocirkvou Medovarce vlastní dva kostoly. Jeden z kostolov bol postavený v roku 1832 a druhý v roku 1793. Oba sú zaradené medzi kultúrne pamiatky na Slovensku.  Nachádzajú sa v dvoch malých obciach v okrese Krupina s malým počtom obyvateľov a zároveň veriacich. SlužbyBožie sa v nich stále vykonávajú.

Strana 1 z 1