Finančná zbierka na rekonštrukciu evanjelickej fary v Myjave

Finančná zbierka na rekonštrukciu evanjelickej fary v Myjave

Cirkevný zbor ECAV na Slovensku so sídlom v Myjave prosí o finančnú pomoc na rekonštrukciu evanjelickej fary v Myjave.

Finančnú pomoc zasielajte na bankový účet CZ ECAV MYJAVA č.: SK02 0900 0000 0000 3723 1283  BIC: GIBASKBX označenú VS 222.

Na fare už prebehlo veľké upratovanie v roku 2021 a budeme pokračovať aj v tomto roku. Avšak potrebujeme zrekonštruovať vnútorné priestory farskej budovy a pripraviť sa na opravy fasády v budúcnosti.

Za pomoc vopred ďakujeme.