Oprava strechy kostola v Horných Rykynčiciach a Medovarciach

Oprava strechy kostola v Horných Rykynčiciach a Medovarciach

Náš cirkevný zbor evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Horné Rykynčice s dcérocirkvou Medovarce vlastní dva kostoly. Jeden z kostolov bol postavený v roku 1832 a druhý v roku 1793. Oba sú zaradené medzi kultúrne pamiatky na Slovensku.  Nachádzajú sa v dvoch malých obciach v okrese Krupina s malým počtom obyvateľov a zároveň veriacich. SlužbyBožie sa v nich stále vykonávajú.

Od výstavby kostolov prebehlo už veľa rokov, ktoré sa podpísali pod súčasný stav oboch stavieb. Najväčším problémom sú strechy, ktoré sú azbestové a pri nepriaznivom počasí prestávajú riadne plniť svoj účel. Do vnútra sa počas daždivého počasia dostáva voda a tá znehodnocuje vnútrajšok kostolov. Na základe rozhodnutia krajského pamiatkového úradu v Banskej Bystrici boli doporučené nasledovné opravy. 

V kostole v Horných Rykynčiciach je potrebné previesť výmenu azbestovej krytiny za falcovanú plechovú krytinu, repasovať okná, vymeniť zvody a žľaby dažďovej vody, obnoviť náter na veži kostola. V kostole v Medovarciach odporúčajú výmenu azbestovej krytiny za falcovanú plechovú krytinu, vymeniť zvody a žľaby dažďovej vody a obnoviť náter na veži kostola. 

Chceli by sme zachovať tieto kultúrne pamiatky pre ďalšie generácie, aby sa naďalej mohli využívať a plniť svoj účel. Pomôcť nám môžete modlitbou a finančným darom na číslo účtu nášho cirkevného zboru.

Slovenská sporiteľňa

Číslo účtu :     SK 29 0900 0000 0051 7334 2773

Za pomoc vopred ďakujeme!

CZ ECAV Horné Rykynčice s dcérocirkvou Medovarce, 962 55

Galéria k článku

Milan Chovan