Organ vo Vaľkovni

Organ vo Vaľkovni

Milí bratia, milé sestry,
31.10.2024 (na Pamiatku reformácie) budú v priamom televíznom prenose RTVS vysielané služby Božie z ev. a. v. kostola vo Vaľkovni. Je to česť pre náš zbor, aj pre samotnú Vaľkovňu. Pristupujeme k tejto udalosti s plnou vážnosťou a zodpovednosťou.

Organ v kostole je však nefunkčný a nehrá už mnohé roky. V lete preto prejde opravou, ktorá bude finančne náročná. Celková cena prác (bez reštaurovania organovej skrine) je 8600 eur bez DPH. Chceli by sme Vás touto cestou poprosiť o pomoc - finančný príspevok na opravu tohto nástroja. Budeme veľmi vďační za akúkoľvek sumu, ktorú môžete priniesť na faru, alebo poslať na č. účtu nášho cirkevného zboru- SK13 0900 0000 0000 7989 1685. Všetky finančné prostriedky, ktoré sa vyzbierajú, budú určené len na tento účel.

Organ vo Vaľkovni je jednomanuálový 6 (4) registrový nástroj s pedálom a registrovými extenziami, pneumatickou registrovou a hracou traktúrou. Zaujímavosťou tohto organa je, že od svojho postavenia nie sú zaznamenané žiadne zásahy ani prestavby nástroja, môžeme ho preto považovať za zachovaný v pôvodnom stave, ako v čase postavenia v roku 1903. Zasluhuje si preto záchranu.