Zbierka na kostol v obci Selce

Zbierka na kostol v obci Selce

Predsedníctvo CZ ECAV Pondelok - Hrnčiarska Ves vyhlasuje zbierku na opravu strechy evanjelického kostola v obci Selce pri Poltári, ktorý je kultúrnou pamiatkou, Počasie spôsobilo vážne narušenie strešnej krytiny a je potrebná okamžitá sanácia. Preto sa na Vás obraciame s prosbou o príspevok na opravu.    

Názov účtu: ECAV Selce okres Poltár
Číslo účtu:   SK43 0900 0000 0052 0623 2408
Adresa farského úradu: Evanjelický farský úrad
                                                  Pondelok 77
                                                  980 13 Hrnčiarska Ves

Pán Boh nech požehná všetkých ochotných darcov i tých, ktorí budete na nás myslieť v modlitbách!

Galéria k článku